Tùng Phạm: tên thật là: Tùng. Sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã Kim Sơn, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.

Tuổi trẻ thông minh đỉnh ngộ. Tương truyền mới sinh Tùng không khóc không cười. Một hôm có 1 vị đạo sĩ đi qua thấy Tùng chơi trước cửa nhà, liền nói. Người này có dung mạo tọa thiên long, đầu gối Tùng, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên phải có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn. Mọi người thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc. Quả nhiên, Tùng 7 tuổi đã đi học lớp 1, 8 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 9 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia. Ai gặp cũng phải trầm trồ khâm phục. Giới học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã xong tú tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi gì cũng trả lời được, tuyệt nhiên không đúng câu nào. Đến năm 20 tuổi Tùng lui về ở ẩn. Thăm thú sự đời, thấy việc gì có lợi là làm. Nợ nần không biết bao nhiêu mà kể! )Chia sẻ