Thẻ: sơn hoàng

Tản mạn về Facebooker: Sơn Hoàng

Tản mạn về Facebooker: Sơn Hoàng

Sơn Hoàng: tên thật là: Sơn. Sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã Hà Cối, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.  ...